Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/6/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/06/2012 / ΩΡΑ: 10:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ