Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/6/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/06/2012 / ΩΡΑ: 14:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ