Πρόσκληση για τη 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/06/2012 / ΩΡΑ: 15:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ