Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/07/2012 / ΩΡΑ: 14:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ