Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού διακίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2012 / ΩΡΑ: 15:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ