Ανακοίνωση για την Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Νομό Λακωνίας. Υποβολή Αιτήσεων από 14/07/2012 έως 23/07/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/07/2012 / ΩΡΑ: 13:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ