Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3675/28-6-2012 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, σχετικά με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 22 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2012 / ΩΡΑ: 16:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ