ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/07/2012 / ΩΡΑ: 08:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2/ 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας-ΔΑΟΚ Τριφυλίας Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30-11-2012 (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου στις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Μεσσηνίας – ΔΑΟΚ Τριφυλίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατ’αριθμό ατόμων και ειδικότητας…

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ