Αποτελέσματα πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/07/2012 / ΩΡΑ: 09:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ