Απόφαση ορισμού μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/07/2012 / ΩΡΑ: 14:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ