ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 976 – 1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2012 Περιφέρειας Πελοποννήσου α΄ και β΄ τριμήνου 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/07/2012 / ΩΡΑ: 14:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ