Διευκρίνηση για τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινήτρων Περιφ ερειακής Ανάπτυξης στην Πελοπόννησο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/07/2012 / ΩΡΑ: 16:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Στην έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή για το 2011, τμήματα της οποίας έχουν δει το φώς της δημοσιότητας, γίνεται αναφορά σε περιστατικά που σχετίζονται με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πελοπόννησο.

Επειδή υπάρχει πιθανότητα συμπολίτες μας να θεωρήσουν ότι το γεγονός αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, διευκρινίζεται ότι το γεγονός δεν έχει καμία σχέση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά αφορά γεωγραφική περιοχή που ανήκει σε διαφορετική διοικητική Περιφέρεια.