Με την υπ’ αριθ. 3212/12-06-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2012 / ΩΡΑ: 09:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το υπό ίδρυση πλυντήριο – λιπαντήριο ιδιοκτησίας Γεώργιου Ηλιόπουλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ