Με την υπ’ αριθ. 3541/21-06-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2012 / ΩΡΑ: 09:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία συνεργείου συντήρησης αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ