Με την υπ’ αριθ. 4064/21-06-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2012 / ΩΡΑ: 09:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας και INTERNET της εταιρείας της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» με κωδικό θέσης «ΜΟΛΑΟΙ Τ/Κ – 0350054»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ