Πίνακας 28: Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 26/6/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/07/2012 / ΩΡΑ: 10:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ