Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/07/2012 / ΩΡΑ: 09:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανανέωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1914/08/24-03-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία
φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 1,971 ΜWp,φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», σε εκτός οικισμού περιοχή
στη θέση «Σαμπάλες», σε γήπεδο επιφάνειας 29.884,46 τ.μ. περίπου της Τ.Κ. Θερμησίας, του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας, λόγω μεταβολής των στοιχείων του εξοπλισμού
του Φ/Β Σταθμού.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/07/iliaki-aderes2.pdf