ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/07/2012 / ΩΡΑ: 08:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 805/5-07-2012 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ –
ΑΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΥΑ» με προϋπολογισμό: 850.000,00 €.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/07/perilipsi-karya.pdf