Προκήρυξη με τη διαδικασία του επείγοντος , για την ανάδειξη μειοδότη –προμηθευτή αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και TONER φωτοαντιγραφικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε. Αργολίδας & Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου