Πρόσκληση για την 11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/07/2012 / ΩΡΑ: 15:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ