Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/7/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2012 / ΩΡΑ: 21:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ