Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/7/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/07/2012 / ΩΡΑ: 16:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ