Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/7/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/07/2012 / ΩΡΑ: 09:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ