Πρόσκληση (Ορθή Επανάληψη) για τη 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2012 / ΩΡΑ: 16:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ