Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/08/2012 / ΩΡΑ: 08:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1082/7-08 –
2012 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ : 470.000,00 €. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό:
381.211,16 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα, δαπάνη ασφάλτου με Γ.Ε&Ο.Ε.).

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/08/perilipsi.pdf