Θετικές εξελίξεις όσον αφορά την ίδρυση Γενικού Καταστήματο ς Κράτησης Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/08/2012 / ΩΡΑ: 16:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Θετικές δείχνουν να είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την ίδρυση Γενικού Καταστήματος Κράτησης Πελοποννήσου. Η ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική ζήτησε από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου δύο εκπροσώπους της για την επιτροπή καταλληλότητας για την εξεύρεση γηπέδου για το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Πελοποννήσου, στα πλαίσια του Νόμου 2408/1996.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα της  υπ’ αρ. 18717/5836/7-6-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη, τον Ιούνιο του 2011, με την οποία όριζε την πρώτη  επιτροπή εξεύρεσης γηπέδων για το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Πελοποννήσου. Ως  εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ανωτέρω επιτροπή ορίστηκαν  οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Φλώρος Σπυρίδων και η κα Λαπαθιώτη Παναγιώτα.  

Αντικείμενο της επιτροπής είναι να  επισκεφθεί όλα τα προταθέντα γήπεδα και με βάση τα ισχύοντα κριτήρια καταλληλότητας να επιλέξει το καταλληλότερο καταρτίζοντας κατάλογο κατά σειρά αξιολόγησης.