ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/08/2012 / ΩΡΑ: 12:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 720.000,00

 

Ειδικότερα,

    «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  720.000,00

 

 

 

Αντικείμενο της πράξης είναι η  μελέτη – κατασκευή φυσικού συστήματος επεξεργασίας των βοθρολυμάτων της περιοχής Τυρού δυναμικότητας 2000 ατόμων Ι.Π σε πλήρη λειτουργία.

Το φυσικό σύστημα που θα κατασκευασθεί θα αποτελείται από το τμήμα προεπεξεργασίας, το τμήμα βιολογικής επεξεργασίας και την απολύμανση πριν από την τελική διάθεση.

Το τμήμα προεπεξεργασίας αποτελείται από :

• Εσχάρωση

• Πρωτοβάθμια επεξεργασία σε δεξαμενή τύπου IMHOFF.

Το τμήμα βιολογικής επεξεργασίας αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές κάθε μία των οποίων περιλαμβάνει :

• Δεξαμενή απονιτροποίησης και φρεάτιο περιοδικής τροφοδοσίας

• Δύο υγροβιότοπους κάθετης ροής περιοδικής τροφοδοσίας (VFW) με εμβαδόν 600 m2 ο κάθε ένας που αποτελούν την πρώτη βαθμίδα επεξεργασίας

• Ένα υγροβιότοπο κάθετης ροής περιοδικής τροφοδοσίας (VFW) με εμβαδόν 750 m2 που αποτελεί την δεύτερη βαθμίδα επεξεργασίας

• Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας νιτροποιημένων αποβλήτων

Η απολύμανση αποτελείται από:

• Δεξαμενή όγκου 11,5 m3

• Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης