Με την υπ’ αριθ. οικ.5493/23-07-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/08/2012 / ΩΡΑ: 12:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργ ου :

«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και την λειτουργία νέου ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 4* (τεσσάρων αστέρων) και δυναμικότητας 44 κλινών φερόμενης ιδιοκτησίας της υπό σύστασης εταιρείας ¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΞΙΩΝΗΣ¨ σε ακίνητο (γήπεδο) επιφάνειας 9000m2, που βρίσκεται στη θέση ¨ΣΚΑΛΙΑ¨ εκτός του οικισμού Καραβοστάσι του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ