Με την υπ’ αριθ. 4742/26.07.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/08/2012 / ΩΡΑ: 13:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Ανανέωση και επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) της υπ’ αρ. πρωτ. 630/31.07.2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία συνεργείου επισκευής και συντήρησης επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών ιδιοκτησίας Αθανασίου Μούση εντός οικισμού Ριβιώτισσα του Δήμου Σπάρτης Νομού Λακωνίας (νυν Δ.Ε. Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Π.Ε. Λακωνίας), ως προς τον χρόνο ισχύος της.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ