Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/08/2012 / ΩΡΑ: 11:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανανέωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4209/24-09-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αναφέρεται στην ίδρυση φωτοβολταϊκού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 51.332,067 τ.μ. σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση «Ψηλό Κοτρώνι», του Δ.Δ. Βρουστίου του Δήμου
Κουτσοποδίου του Νομού Αργολίδας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Δ.Τ. VRUSTI SUN 3)», ως προς την αλλαγή
επωνυμίας σε «ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ – 3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. VRUSTI SUN – 3 Α.Ε.)».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/08/tsairis.pdf