Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31-8-2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/08/2012 / ΩΡΑ: 12:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ