Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/08/2012 / ΩΡΑ: 14:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ