Π Ι Ν Α Κ Α Σ 31: Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 25/7/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/08/2012 / ΩΡΑ: 12:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ