Π Ι Ν Α Κ Α Σ 32 :Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7/ 8 /2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/08/2012 / ΩΡΑ: 12:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ