Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λακωνίας έχει διαβιβασθεί, από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το υπ’ αριθμόν πρωτ. οικ. 1994/30.07.2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τα παρακάτω στοιχεία :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/08/2012 / ΩΡΑ: 10:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Ανανέωση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο φρέαρ (πηγάδι), θέση Λουκάνια Τ.Κ. Σκούρας, Δ.Ε. Θεραπνών Δήμος Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ