Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2012 / ΩΡΑ: 13:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο : «Δημοτική Οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Μυστρά» με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σπάρτης.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ