Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2012 / ΩΡΑ: 13:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,56 kWp φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ