Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2012 / ΩΡΑ: 13:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης, σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 200.324,12μ2 με ελαιόδενδρα, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΒΑΛΣΑΜΕΪΚΑ ΑΛΩΝΙΑ»  ιδιοκτησίας κατά το 1/2 των Βαλιώτη Ευσταθίου του Γεωργίου και Βαλιώτη Σταματικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ