Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/09/2012 / ΩΡΑ: 14:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία νέου ελαιοτριβείου και μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου ιδιοκτησίας Πραματάρη Κωνσταντίνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ