Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/09/2012 / ΩΡΑ: 14:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης γεώτρησης αρδευτικής χρήσης, ιδιοκτησίας αρδευτικής ομάδας η οποία εκπροσωπείται από τον Παπαγιαννόπουλο Θεόδωρο του Νικολάου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ