Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2012 – 2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2012 / ΩΡΑ: 16:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A-ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδιασμόυ Περιφέρειας Πελποννήσου

 

1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

 

1.1 Επιστρέφοντας λίγο πίσω στο πρόσφατο παρελθόν της περιόδου των αυτοδιοικητικών εκλογών (7 και 14 Νοεμβρίου 2010) που έγιναν υπό το νομικό καθεστώς της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης του Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος Καλλικράτης, ο Συνδυασμός της Νέας Πελοποννήσου κατήρτισε ένα Σχέδιο Δράσης για τη στρατηγική, τις πολιτικές και τα μέτρα που υποσχέθηκε στους πολίτες ότι θα εφάρμοζε αν την τιμούσαν με τη ψήφο τους. Ένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τους πολίτες που ήταν πολυσχιδές και πολυδιάστατο, τεκμηριωμένο, δομημένο και διαρθρωμένο σε άξονες και μέτρα, ρεαλιστικό και εφικτό, βιώσιμο και ωφέλιμο. Ένα Σύμφωνο Δράσης με τους πολίτες το οποίο, πολύ συμπυκνωμένα και συνοπτικά, είχε ως ανθρωποκεντρικό όραμα και ως αναπτυξιακή στοχοθεσία τη Γενικευμένη Ευημερία των πολιτών της χωρικής ενότητας παρουσιάζοντας τον Οδικό Χάρτη για μια Νέα Περιφερειοποίηση. Δηλαδή μια νέα Περιφερειακή οργανωτικο-διοικητική, λειτουργική και επιχειρησιακή συγκρότηση που να είναι προσαρμοσμένη στη ιδιοσυστασία και στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, συμβατή με τις επερχόμενες ιστορικές αλλαγές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη και γενικότερα στο διεθνές γίγνεσθαι. Αν μάλιστα αναδιφήσει κανείς στις σελίδες των κειμένων των πολιτικών αναλυτών εκείνης της περιόδου, θα διαπιστώσει ότι το Σχέδιο Δράσης αξιολογήθηκε ότι ήταν ένα από καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, μεταξύ όλων αντίστοιχων προγραμμάτων που παρουσίασαν τότε οι περιφερειακοί συνδυασμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα.

 

1.2 Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες ανταποκρίθηκαν θετικά και τίμησαν με τη ψήφο τους τη Νέα Πελοπόννησο συνεκτιμώντας δυο κυρίως πράγματα: Πρώτον, την αρτιότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την επιτελεστικότητα του Σχεδίου Δράσης. Δεύτερον, το γεγονός ότι ο Συνδυασμός αποτελούσε ένα πρωτόγνωρο για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα πολιτικό εγχείρημα. Μια ρηξικέλευθη πολιτική πρωτοβουλία στηριγμένη σε δυο νεωτερικούς και στιβαρούς πυλώνες: (α) Στην  υπέρβαση του στείρου κομματικού πατερναλισμού και του διχαστικού κομματικού μανιχαϊσμού που χαρακτήριζε μέχρι τότε  τη συμπεριφορά και τη στάση του κακού πολιτικού και αυτοδιοικητικού χθες. Μιας αναχρονιστικής πρακτικής και μιας ενδημικής παθογένειας του πολιτικού συστήματος η οποία στη συνείδηση των πολιτών ταυτίστηκε με τις εθνικές αστοχίες που άρχισαν να αναδύονται και γίνονται τότε εμφανείς. Αυτή η ορθή επιλογή των πολιτών που συγχρόνως πιστοποιεί την ευφυή πολιτική σύλληψη της συγκρότησης του Συνδυασμού της Νέας Πελοποννήσου, επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου 2012 (β)  Στην εξίσου νεωτερική πρωτοβουλία της συγκρότησης ενός Συνδυασμού με ενεργά και μαχόμενα μέλη προερχόμενα από διάφορους πολιτικούς χώρους, με διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις, πλην όμως, προσωπικότητες με συναντίληψη για τη συστράτευση και τη συναλληλία που θα υπηρετούσαν το όραμα της επίτευξης του κοινού σκοπού ο οποίος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η περιφερειακή ευημερία διαμέσου της αρμονικής σύνθεσης, της αγαστής σύζευξης και της όσμωσης των προσπαθειών όλων.

 

1.3 Η μεγάλη επιτυχία και η καταξίωση που είχε το Σχέδιο Δράσης της Νέας Πελοποννήσου, έθεσε πολύ υψηλά τον πήχη των απαιτήσεων έτσι, ώστε να προσπαθήσουμε να αποδειχθούμε πιστοί εντολοδόχοι της βούλησης των πολιτών. Για το λόγο καταρτίσαμε ένα Στρατηγικό Σχεδιασμό ο οποίος είναι ένας από τους πιο σύγχρονους, νεωτερικούς, άρτιους, διορατικούς, ενδελεχείς και επιμελημένους Στρατηγικούς Σχεδιασμούς που θα μπορούσε να καταρτίσει μια περιφέρεια. Ένας κατευθυντήριος άξονας προσανατολισμού ο οποίος εκτός από τη συμβατότητα που έχει με το Σχέδιο Δράσης, θα επιφέρει πολλαπλασιαστική προστιθέμενη αξία στην Περιφέρεια με την ελπίδα να χαρακτηριστεί και αυτός (όπως αντίστοιχα χαρακτηρίστηκε το Σχέδιο Δράσης) ως ένας από τους καλύτερους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς της χώρας.

 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΡΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΣΥΜ

 

2.1 Σήμερα, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της περιφερειακής διοίκησης από τη Νέα Πελοπόννησο την 1η/1/2011 και των λοιπών αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν ετεροχρονισμένα μετά την 1η/7/2011, η Περιφερειακή Αρχή παρουσιάζει στους Περιφερειακούς Συμβούλους το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγραμματισμού. Η παρουσίαση γίνεται για να επιτελεστεί ο απαραίτητος διάλογος, να γίνει η ανταλλαγή εποικοδομητικών απόψεων, να ακουστούν προτάσεις για παρεμβάσεις και τελικά, για εγκριθεί από το Σώμα.

 

2.2 Στο πλαίσιο της πολιτικής πρακτικής των 4 «Δ» που ασκεί η Περιφέρεια, ήτοι: «Διαφάνεια, Διαύγεια, Διαβούλευση και Δημοκρατία», το Στρατηγικό Σχέδιο γνωστοποιείται συγχρόνως στους ενεργούς πολίτες και στους κοινωνικούς εταίρους προς περαιτέρω διαβούλευση και μόχλευση των εποικοδομητικών προτάσεων που αφορούν στο μέλλον της Περιφέρειας με τη λογική που διέπει τον Περιφερειακό Δημοκρατικό Προγραμματισμό (από κάτω προς τα πάνω – bottom up- και από πάνω προς τα κάτω – up down διάδραση) καθώς και τη φιλοσοφία της Νέας Πολυεπίπεδης Περιφερειακής Διακυβέρνησης.

 

3. Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.

 

3.1 Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός δεν αποτελεί για εμάς μια τυπική εργασία ρουτίνας και μια υποχρέωση που επιβάλλεται από το Νόμο. Ούτε είναι μια Έκθεση Ιδεών και μια εικονική πραγματικότητα για την απόκτηση της κατ΄ ελάχιστον απαιτούμενης έξωθεν καλής μαρτυρίας. Δεν είναι ένα θνησιγενές πόνημα που παράγεται άπαξ και μετά αφήνεται στην τύχη του χωρίς συνεχή παρακολούθηση, διαρκή έλεγχο, συνεχή αποτίμηση, αέναη αξιολόγηση (follow up) και διαρκή επικαιροποίηση (Feed Back) σε τακτά διαστήματα που να είναι διαλεκτικά συνυφασμένη με τις εξελίξεις.

 

3.2  Ούτε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα καλοπροαίρετου ερασιτεχνισμού. Αντίθετα είναι προϊόν επιμελούς και αξιόπιστης πολυεπιστημονικής προσέγγισης στην οποία σταθμίζονται τα ποιοτικά και τα ποσοτικά γεωχωρικά δεδομένα κατά τη μεθοδολογία που επιβάλλει η Επιστήμη της Διοίκησης, της Χωρικής Οικονομίας, της Περιφερειακής Πολιτικής και του Σύγχρονου Μάνατζμεντ των Αυτοδιοικητικών Δομών  στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης και των εισροών-εκροών με το εξωτερικό εθνικό και υπερεθνικό περιβάλλον της Περιφέρειας.

 

3.3 Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου περιλαμβάνει την αποτύπωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του χωρικού προφίλ και του εσωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας (κεντρικός μηχανισμός και δορυφορικές δομές) τόσο από πλευράς ποιοτικών χαρακτηριστικών όσο και από πλευράς ποσοτικών στοιχείων και δεδομένων. Δηλαδή, μια τομογραφία και ένα scanning της Περιφέρειας και της χωρικής ταυτότητας από  κάθε συντρέχουσα άποψη. Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι επίσημο έγγραφο προσανατολισμού και προγραμματισμού όπου αποκαλύπτεται το όραμα για το ρόλο και την αποστολή της Περιφέρειας στο ευρωπαϊκό, στο εθνικό και στο διεθνές γίγνεσθαι, όπου αποτυπώνονται οι μεσο-βραχυπρόθεσμοι στόχοι, οι ενδιάμεσοι σκοποί και οι απώτεροι μακροπρόθεσμοι  στόχοι του οδοράματος για την επίτευξης της Βιώσιμης και Αειφόρου Περιφερειακής  Ανάπτυξης. Συγχρόνως συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο για μετα-αξιολόγηση (ex post) των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής με αντικειμενικά και τεχνοκρατικά κριτήρια ανάλυσης.

 

3.4 Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι ένα προσομοίωμα (μοντέλο) στο οποίο τεκμηριώνονται  οι κύριοι στρατηγικοί άξονες της ανάπτυξης της Περιφέρειας,  τα σχέδια δράσης, οι προτεραιότητες, οι επιμέρους δράσεις, ενέργειες, πράξεις, τα υπο-προγράμματα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, και οι αναγκαίες υποστηρικτικές μελέτες, έρευνες, διαγνώσεις, καταγραφές,  κ.λπ. Με άλλα λόγια πρόκειται για μια Βάση Δεδομένων, ένα Διοικητικό και Χωρικό Σύστημα Πληροφοριών και ένα Σύστημα Εισροών – Εκροών με συνεχώς επικαιροποιούμενα στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει καταρτίσει και άλλα Εξειδικευμένα Προγράμματα, όπως λ.χ. το εγκεκριμένο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα με Π/Υ 130.000.000€ το οποίο θα παρουσιαστεί εν ευθέτω χρόνω και το οποίο δεν είναι μια διακριτή οντότητα αλλά ένας πόλος προσανατολισμού της ανάπτυξης που βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση και συνάφεια με το  Στρατηγικό Σχεδιασμό.

 

3.5 Αποτελεί πεποίθηση της Περιφερειακής Αρχής ότι το Στρατηγικό Σχέδιο που καταθέτουμε σήμερα αντικατοπτρίζει το  υψιπετές αυτοδιοικητικό όραμα του πολιτικού πολιτισμού που συνοδεύεται από τις αρχές της οργανωσιακής κουλτούρας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του νέου δημόσιου μάνατζμεντ στη βάση όλων των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών για τη Βιώσιμη και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιφέρειας.

 

3.6 Χρησιμοποιήθηκε η τεχνογνωσία και τα επιστημονικά εργαλεία  για την αξιόπιστη αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί από πλευράς corpus και animus στο εσωτερικό περιβάλλον και στη χωρική ενότητα στην οποία  εκτείνονται τα όρια της Περιφέρειας. Λήφθηκαν υπόψη οι PEST (Political, Economical, Social, Technological) και SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads) αναλύσεις. Επιχειρήθηκαν προβλέψεις συγκριτικής αξιολόγησης των πιθανών σεναρίων που αφορούν στη βιωσιμότητα των προτάσεων.

 

3.7  Στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου συνεκτιμήθηκαν οι επερχόμενες εξελίξεις σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο αναφοράς. Για παράδειγμα: Η κατάσταση της χώρας στο πλαίσιο της ανάγκης για δημοσιονομική σταθερότητα, για μεταρρυθμίσεις και αναστροφή του κλίματος διαμέσου του ΕΣΠΑ 2007-2014, των Αποκρατικοποιήσεων, οι νέοι  Χρηματοπιστωτικοί Μηχανισμοί και τα Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, οι δείκτες αξιολόγησης της χώρας που αποκαλύπτουν αδυναμίες, ατέλειες και ελλείμματα (λ.χ. ανταγωνιστικότητα, προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτομία, γραφειοκρατία, κ.λπ.) και γενικότερα όλα τα νέα δεδομένα που συγκροτούν το προφίλ μιας Νέα Περιφέρειας Ευρωπαϊκού Προσανατολισμού (όπως περιγράφεται στα επόμενα).

 

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Έχει διατυπωθεί πολλές φορές σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και σε επίσημες πολιτικές τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη ότι το όραμα, η αποστολή και ο σκοπός της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι να μετεξελιχθεί από πλευράς ιστορικής ανάπτυξης σε μια «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια». Πρόκειται για ρηξικέλευθη πολιτική αντίληψη Νέας και Ευφυούς Περιφερειοποίησης η οποία αποτελεί την φιλοσοφικοπολιτική βάση επάνω στην οποία οικοδομείται η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Συνοπτικά περιλαμβάνει τις 5 κύριες κατευθυντήριες οδεύσεις που ακολουθούν.

 

4.1 Αποτυπώνει μια οδυνηρή πραγματικότητα. Ότι, δηλαδή, οι Περιφέρειες του κακού χθες απείχαν πολύ από τα πρότυπα και τα κριτήρια να χαρακτηρίζονται ως Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Υπέφεραν από σημαντικές διαθρωτικές αδυναμίες. Λειτουργούσαν με ατελές Δημόσιο Μάνατζμεντ κάτω από συνθήκες αναχρονιστικής οργανωσιακής κουλτούρας, παθογένειας, αγνωστικισμού και αναποτελεσματικού προγραμματισμού. Συνιστούσαν το μακρύ βραχίονα των συμφερόντων της Κεντρικής Εξουσίας και όχι εκφραστές της άποψης των πολιτών της Περιφέρειας. Ήταν συνιστώσες του απορρυθμισμένου Κρατοκεντρικού Μοντέλου. Επέδειξαν έλλειμμα «κυβερνησιμότητας» και ελλείμματα εμπιστοσύνης, εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Αυτό, δηλαδή, που με διπλωματική ευγένεια ο Περιφερειάρχης κ.Τατούλης χαρακτήρισε δημόσια ως Face Loss. Εξαρτημένες από την κεντρική εξουσία και στελεχωμένες από ακατάλληλη νομενκλατούρα δεν είχαν την ικανότητα της άσκησης πράξεων Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και Δημοκρατικού Προγραμματισμού. Οι δομές υπέφεραν από διαχειριστική ανεπάρκεια και κακοδιοίκηση που επέφεραν ελλειμματικές επιδόσεις παρά τα δεκανίκια των εθνικών και των ευρωπαϊκών πόρων. Λειτουργούσαν χωρίς ανταποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των πόρων, χωρίς κοινωνικό απολογισμό και χωρίς λογοδοσία. Σε γενικές γραμμές ήταν ατελείς και ανολοκλήρωτες κρατικές δομές της υπερκείμενης Κεντρικής Εξουσίας.

 

4.2 Με τον όρο Ευρωπαϊκή Περιφέρεια υπονοείται το εγχείρημα της δομολειτουργικής και οργανωτικοδιοικητικής ανασυγκρότησης του εσωτερικού περιβάλλοντος του φορέα. Για παράδειγμα: Επιστημονικοτεχνολογική αναβάθμιση, νέα μοντέλα Δημόσιου Μάνατζμεντ, σύγχρονη επιχειρησιακή λειτουργία, μηχανισμοί εξυπηρέτησης των πολιτών, διαφάνεια και διαύγεια των πράξεων, συστήματα διοίκησης με στόχους και εργαλεία μέτρησης των επιδόσεων, συστήματα κοινωνικού απολογισμού και λογοδοσίας, fast track και one stop shop διεργασίες για την προσέλκυση, την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των επενδύσεων, την ταχεία και την ορθή εφαρμογή του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Πελοποννήσου, την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την πολιτική προστασία και την πολιτική ασφάλειας των πολιτών και των επενδύσεων, κ.λπ. Πρόκειται για τα μέσα της Νέας Τεχνοκρατικής Συγκρότησης με την αξιοποίηση των Regional Managerial Information Systems (Περιφερειακών Διαχειριστικών Πληροφοριακών Συστημάτων). Είναι πράξεις που συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της μεταρρύθμισης του φορέα σε μια Ευφυή, Πολιτισμένη και Μαθαίνουσα Περιφέρεια της Γνώσης του 21ου αιώνα. Μιας νέας δομής που να είναι ισοϋψής και ισοβαρής με τις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ. Κάτι, δηλαδή, ως γκλασνοστ (διαφάνεια) και περεστροϊκα (ανασυγκρότηση, μεταρρύθμιση) της Περιφέρειας.

 

4.3 Με τον όρο νοείται μια νέα δομή που διαθέτει οργανωσιακή κουλτούρα εμφορούμενη από τις αξίες και τις αρχές των Ευρωπαϊκών Πολιτικών και των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Για παράδειγμα: Πολιτικός Πολιτισμός, Κοινωνική Υπευθυνότητα, Δεοντολογία, Λογοδοσία, Κοινωνικός Απολογισμός, Επικουρικότητα, κ.λπ. Με άλλα λόγια, μια περιφέρεια η οποία να γνωρίζει τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στην Ευρώπη των Περιφερειών, στα Διευρωπαϊκά Fora  και στις Διαπεριφερειακές Συνεργασίες. Μια περιφέρεια που να εφαρμόζει τις αρχές της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, της Περιφερειακής Αυτορρύθμισης και της Περιφερειακής Χειραφέτησης. Μια περιφέρεια με ενδογενή ικανότητα άσκησης Υψηλής Περιφερειακής Πολιτικής και Περιφερειακής Διπλωματίας που να μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της Περιφερειακής Εξωστρέφειας και Ανταγωνιστικότητας. Μια περιφέρεια η οποία να διαθέτει το Brand Name, το κύρος και το προφίλ  έτσι, ώστε να διαπραγματεύεται ως ισότιμος «δρών παράγων» στα εθνικά και στα ευρωπαϊκά θέματα που την αφορούν. Μιας αυτοδιοικητικής δομής ευρωπαϊκού επιπέδου με περιφερειακή συνείδηση ολιστικής αντίληψης χωρίς ενδοπεριφερειακές τριβές και τοπικιστικές αντιπαλότητες περιχαρακωμένες σε μικρόκοσμους συμφερόντων.

 

4.4. Με τον όρο νοείται μια περιφέρεια η οποία να είναι προσηλωμένη στην αποστολή, στο όραμα, στο σκοπό και στο στόχο της Αειφόρου, Βιώσιμης και Διατηρήσιμης Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μιας Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που επιδιώκει την Οικονομική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη με: (α) σεβασμό στο περιβάλλον, (β) αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, και (γ) σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνοχής. Στοχοθεσία που θα επιταχύνει τις προοπτικές για την Περιφερειακή Σύγκλιση με τις πιο προηγμένες περιφέρειες της ΕΕ. Θα εξουδετερώσει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα αμβλύνει τις διαπεριφερειακές ασυμμετρίες και θα συμβάλει στην απομείωση των φαινομένων κοινωνικής πόλωσης και οικονομικού δυαδισμού. Μιας Αξιοβίωτης Ανάπτυξης που θα είναι επικεντρωμένη στα ζητήματα της Πράσινης Ανάπτυξης, της Πράσινης Τεχνολογίας, της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και της Πράσινης Απασχόλησης τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν την πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ κατά τη νέα Δημοσιονομική Περίοδο 2014-2020.

 

4.5 Ο όρος συνάδει με μια περιφέρεια της οποίας ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, όπως αυτός τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα, είναι άρρηκτα και διαλεκτικά συνυφασμένος με τον Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Προσανατολισμό της Νέας Περιφερειοποίησης της Πελοποννήσου. Εμπεριέχει πράξεις που είναι συμβατές και συσχετισμένες με τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές, όπως: 1. τη Στρατηγική Ευρώπη 2020  2. την επερχόμενη Ε’ Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο των Δημοσιονομικών Προοπτικών 2014-2020 της ΕΕ όπου θα καθοριστούν οι πόροι για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές άρα και για την Πολιτικής Συνοχής (Περιφερειακή Πολιτική) 3. τα Πορίσματα της 5ης Έκθεσης της Επιτροπής για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή 2010  4. τις νέες πολιτικές της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης 5. τις νέες πολιτικές των Διαπεριφερειακών Δικτύων Συνεργασίας των Περιφερειών 6. τις νέες πολιτικές Χωρικού Σχεδιασμού και Χωρικής Ανάπτυξης της ΕΕ διαμέσου των Σχεδίων Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) όπως αυτές μεταστοιχειώνονται σε Προγράμματα ESPON (Δίκτυο Παρατήρησης Ευρωπαϊκού Χωρικού Σχεδιασμού, European Spatial Planning Observation Network) και τα νομικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) στο πλαίσιο των πολιτικών Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) και Εδαφικής Συνοχής 7. την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνάρτηση με τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια (λ.χ. υδατοκαλλιέργειες, ΑΠΕ, Τουρισμός, Βιομηχανία, κ.λπ.) 8. τα κυλιόμενα, ανάλογα με τις εξελίξεις, Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων που θα καταρτίσει η Ελληνική Κυβέρνηση 9. τις αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας του 2009 και τις αναμενόμενες θεσμικές αλλαγές στην Ευρωζώνη των 17  10. Τις Αποφάσεις των Συμβουλίων Κορυφής της Ευρωζώνης (για τα 17 κράτη μέλη) και των παράγωγων εφαρμοστικών πράξεων σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της ΕΕ27 σε ΕΕ28 μετά την είσοδο της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια (και την αναθεώρηση των σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής).

 

 

 

Όλα τα προαναφερθέντα διέπουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας και δίνονται στους Περιφερειακούς Συμβούλους, στους Πολίτες και στους Κοινωνικούς Εταίρους για διαβούλευση με στόχο τη βελτιστοποίηση και την αριστοποίηση του πλάνου που φιλοδοξεί να καταστεί ένα από τα αρτιότερα μοντέλα Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Περιφερειακή Αειφόρο Ανάπτυξη της χώρας.

 

 

 

Η Αντιπεριφερειάρχης

Ανάπτυξης

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνα Νικολάκου