Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2012 / ΩΡΑ: 11:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ