Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/09/2012 / ΩΡΑ: 15:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00

Ειδικότερα,

«Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 230.000,00 € με Τελικό Δικαιούχο το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Το έργο θα υλοποιηθεί, σύμφωνα με την από 04/09/2012 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά την αναβάθμιση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του υπάρχοντος Κέντρου Υγείας Μεσσήνης που βρίσκεται στο Δήμο Μεσσήνης.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

1.      Αναβάθμιση εσωτερικού – εξωτερικού φωτισμού του Κέντρου Υγείας.

2.      Τοποθέτηση κλιματιστικού στον κεντρικό χώρο εισόδου-αναμονής ενεργειακής κλάσης Α.

3.      Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για κάλυψη του 60% του Ζεστού Νερού Χρήσης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

4.      Εγκατάσταση νέου σύγχρονου – αυτόματου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

5.      Κατασκευή νέου σύγχρονου δικτύου ύδρευσης.

6.      Τοποθέτηση συστήματος αποσκλήρυνσης.

7.      Εγκατάσταση δεξαμενής.

8.      Εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος.

9.      Τοποθέτηση νέου boiler τριπλής ενέργειας.

10.   Τοποθέτηση ψευδοροφής στους διαδρόμους για να καλυφθούν οι νέοι σωλήνες ύδρευσης.

11.   Τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας για την προστασία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

12.   Διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στο περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Υγείας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενοφόρων και των λοιπόν οχημάτων και κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑμΕΑ στην είσοδο των επειγόντων περιστατικών.