Διενέργεια Δημοπρασίας από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2012 / ΩΡΑ: 13:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ