Κατεπέιγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/9/2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 :00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2012 / ΩΡΑ: 14:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ