Περίληψη διακήρυξης από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΡΑΨΩΜΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2012 / ΩΡΑ: 15:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ