Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΟΜΒΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ)»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2012 / ΩΡΑ: 14:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ