Περίληψη διακήρυξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ορθή επανάληψη) για τη Δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2012 / ΩΡΑ: 15:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ