Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2012 / ΩΡΑ: 09:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 3436/17.11.2010 Απόφασης Νομάρχη Αργολίδας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικτό
πρατήριο καυσίμων με στεγασμένο και υπαίθριο πλυντήριο – λιπαντήριο ιδιοκτησίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΑΡΑΣ σε εκτός σχεδίου περιοχή, στο 1ο χλμ Εθνικής Οδού Ναυπλίου –
Λυγουριού (δεξιά) του Δήμου Ναυπλίου Ν. Αργολίδος» λόγω αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών του.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/09/kazaras.pdf