Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2012 / ΩΡΑ: 13:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Λειτουργία υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης (με κατανάλωση 235.408,00 κ.μ. αρδευτικού νερού ανά έτος), του Απόστολου Απαλοδήμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ